fbpx

Salgs – og leveringsbetingelser for Malerfirma Nordic Painthouse

Betalingsbetingelser:

Betalingen sker 8 dage netto kontant, fra fakturadato.
Der kan betales via MobilePay eller ved bankoverførelse.
Rykkergebyr = 100.- pr. rykker + rente ved for sen indbetaling.

Reklamationer/Garanti
Reklamation skal ske inden 8 dage fra fakturadato.
Malerfirma Nordic Painthouse er medlem af BYGGARANTI

Prisoverslag:
Et prisoverslag en ca. pris af opgavens skønnede omfang.
Hvis en fast pris ønskes, skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud.
Ved accept af prisoverslag, accepteres salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbud:
Tilbuddet er gældende i 30 dage. Ved accept af tilbuddet er dette bindene fra begge parter. Der skal bemærkes at kun den behandlingsform, som er skrevet i tilbuddet, er gældende, hvis anden behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet, malerfirma Nordic Painthouse er dog forpligtet til at meddele kunden om arbejdet, samt hvad det koster ekstra.
Hvis tidsfrist er gældende, skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidsfrist og adgangsforhold. Ved accept af tilbuddet, accepteres salgs- og leveringsbetingelser.
Et tilbud er en fast pris og ændres ikke efter accept fra kunden, medmindre kunden ønsker ekstra udført arbejde.

Tidsfrist og adgangsforhold:
Hvis Malerfirma Nordic Painthouse bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsform, produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig, malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidfristforlængelse.
Rummene som maler behandles, skal være ryddet, der skal være min. 1 m bred adgang til pladsen, hvis nøgle ikke udleveres og der ikke er adgang til pladsen når Malerfirma Nordic Painthouse møder mellem 7-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid som han måtte vente.
Adgang til toilet skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som bruges til nærmeste facilitet.

Forsikringer:
Malerfirma Nordic Painthouse har erhvervs ansvarsforsikring hos Lokalforsikringen og er medlem af BYGGARANTI

Bankforbindelse:
Arbejdernes Landsbank / Reg.nr. 5384 / Kontonr. 0000244651