Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Malerfirma Nordic Painthouse

Betalingsbetingelser:  

Betalingen sker 8 dage netto kontant, fra fakturadato.  

Der kan betales via MobilePay eller ved bankoverførelse.  

Rykkergebyr = 100.- pr. rykker + rente ved for sen indbetaling.  

Reklamationer/Garanti  

Reklamation skal ske inden 8 dage fra fakturadato.  

Malerfirma Nordic Painthouse er medlem af Danske Malermestres garantiorden

Prisoverslag:  

Et prisoverslag en ca. pris af opgavens skønnede omfang.  

Hvis en fast pris ønskes, skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud. Ved  

accept af prisoverslag, accepteres salgs og leveringsbetingelser.  

Tilbud:  

Tilbuddet er gældende i 30 dage. Ved accept af tilbuddet er dette bindende fra begge parter. Der skal  bemærkes at kun den behandlingsform, som er skrevet i tilbuddet, er gældende.Hvis anden  behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet. Hvis tidsfrist er gældende, skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidsfrist og adgangsforhold. Ved accept af tilbuddet, accepteres salgs- og leveringsbetingelser.  Et tilbud er en fast pris og ændres ikke efter accept fra kunden, medmindre kunden ønsker ekstra  udført arbejde.  

Ved annullering af et accepteret tilbud, betales 20% af arbejdslønnen. 

Tidsfrist og adgangsforhold:  

Hvis Malerfirma Nordic Painthouse bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsformer,  produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig,  malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidsfristforlængelse.  

Rummene som maler behandles, skal være ryddet, der skal være min. 1 m bred adgang til pladsen,  hvis nøgle ikke udleveres og der ikke er adgang til pladsen når Malerfirma Nordic Painthouse møder  mellem 7-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid , som han måtte  vente.  

Adgang til toilet skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som  bruges til nærmeste facilitet.  

Forsikringer:  

Malerfirma Nordic Painthouse har erhvervs ansvarsforsikring hos Danske Malermestre og er  medlem af Danske Malermestres garantiordning 

Bank Forbindelse:  

Arbejdernes Landsbank / Reg.nr. 5384 / Konto Nr. 0000244651

Tidligere projekter

indfarvet spartel
Helges Hus i Svendborg restaurering 1

Medlem af Danske Malermestre